Missionen

Det pædagogiske arbejde i Daginstitutionen Buskelund tager udgangspunkt i det enkelte barn i fællesskabet, hvor vi gennem Leg, Trivsel, Udvikling og Læring vil skabe det gode børneliv for alle børn.

Vi arbejder ud fra Silkeborg Kommunes værdier, Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, Lærings- og trivselspolitikken, samt Mindset for inklusion på 0-18 års området.

Med dette afsæt har vi et fælles udgangspunkt og pædagogisk fundament for vores arbejde med børnene.

Det pædagogiske fundament rummer et menneske- og dannelsessyn, som gør at vi som organisation, team og enkeltpersoner kan overveje, reflektere, samtale og træffe beslutninger ud fra en fælles grundforståelse og referenceramme.

Det pædagogiske fundament er ikke en bestemt metode, men en grundforståelse og tilgang til det pædagogiske arbejde, hvor vi arbejder inkluderende med afsæt i en anerkendende tilgang og hvor dannelsesprocessen skal understøtte det enkelte barns udvikling af livsduelighed, forstået som kompetencer til kvalificeret selvbestemmelse.