Værdigrundlag

I Daginstitutionen Buskelund er det værdifuldt, at børnene mødes anerkendende som dem de er. Der er udviklingsmuligheder, der er varme og empati, og der er plads, ro og rum til legen.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn i fællesskabet i et miljø, som har fokus på det gode børneliv, hvor små og store trives.

Vi tror på, at alle børn har brug for at:

  • Få passende udfordringer, så de kan mestre verden og blive livsduelige.
  • Blive set som dem de er - at være betydningsfuld
  • Høre til i større og mindre fællesskaber
  • Have rollemodeller, de kan se op til - både børn og voksne

I Daginstitutionen Buskelund er det værdifuldt, at forældrene mødes med respekt og accept. De kan hente viden om børns udvikling, de møder kompetente personaler, der forstår at samarbejde omkring det enkelte barn og forældrene får lyst til at være og aflevere deres barn.

I Daginstitutionen Buskelund er det værdifuldt, at den enkelte medarbejder kan udfolde sig og udvikle sine kompetencer, og at der er plads til entusiasme, glæde og begejstring.