Samarbejdsmodellen for trivsel på tværs

Samarbejdsmodellen Trivsel på Tværs sætter fokus på vores børns trivsel.

I efteråret 2017 implementerede Silkeborg Kommune Samarbejdsmodellen for trivsel på tværs. Vi trivselsvurderer alle børn to gange årligt med fokus på tidlig indsats, forældresamarbejde og tværfaglig indsats.

Målet er at alle børn trives, og en målrettet indsats er med til at sikre dette. I trivsel på tværs har vi ligeledes fokus på børns overgange i samarbejde med sundhedsplejen sundhedsplejen, dagtilbud og skole.

Læs mere om Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs