Læring i Daginstitutionen Buskelund

Når barnet lærer - begriber verden på nye måder, finder nye måder at agere og bliver en person i relation til den verden, det er en del af, så indebærer det samtidig, at den voksne må begribe og handle i forhold til barnet på nye måder.

Læring i Daginstitutionen Buskelund er en dimension og ikke et fag. En definering kunne være ”at læring er en proces, der resulterer i en ændring i adfærd, holdning og værdier i et menneske, både børn og voksne”.
At forstå læring som en proces, der involverer både børn og voksne, udtrykker et syn på læring, som tager udgangspunkt i en dynamisk relation mellem børn og voksne.

Både børn og voksne lærer, forandrer og udvikler sig i denne proces.

Når barnet lærer – begriber verden på nye måder, finder nye måder at agere og bliver en person i relation til den verden det er en del af- så indebærer det samtidig, at den voksne må begribe og handle i forhold til barnet på nye måder.
Hermed introduceres et blik på læring, der knytter sig til den voksnes læringsproces og refleksion over sin egen rolle i forhold til barnet og dets læring.

Læringsmiljø

Det vi forstår ved et godt læringsmiljø, er et sted, hvori børnene føler sig trygge, anerkendte, respekterede, og hvor de oplever genkendelighed og ro i dagligdagen. Men det skal også være en dagligdag fyldt med udfordringer, som giver mulighed for udvikling og skaber mulighed for læring hos det enkelte barn. Der skal være kompetente voksne med kendskab til børns alsidige udvikling, som tager udgangspunkt i det enkelte barn, både i hverdagssituationer og i planlagte pædagogiske forløb. Der skal være plads til leg, medbestemmelse, fantasi og nysgerrighed.
Relationen til andre er barnets vigtigste læringsressource:

  • Børn skaber sig selv og sine kundskaber i aktivt samspil med omgivelserne og de voksne og børn, som indgår heri
  • Læring er ikke forbeholdt målrettede pædagogiske sekvenser eller aktiviteter
  • Anerkendende relationer og positive interaktioner mellem børn og voksne er et helt centralt aspekt i det gode læringsmiljø