Pædagogiske læreplaner

Den styrkede pædagogiske læreplan er udarbejdet af Børne- og Socialministeriet 2018.

Daginstitutionen Buskelund er i gang med at udarbejde den styrkede læreplan for Daginstitutionen Buskelund. 

Link til information vedrørende den styrkede pædagogiske læreplan