Pædagogiske læreplaner

Den styrkede pædagogiske læreplan er udarbejdet af Børne- og Socialministeriet 2018.