Daginstitutionen Buskelund

Daginstitutionen Buskelund ligger i det nordvestlige Silkeborg, og består af Eventyrhuset (børnehave), Gården (vuggestue og børnehave), og Højen (vuggestue og børnehave).

Vores lederteam består af institutionsleder Henriette Bak Nielsen,  daglig ledere Unni Eriksen og konstitueret daglig leder Lone Renée Refshauge.

Daginstitutionen Buskelund er normeret til 75 vuggestuebørn i alderen 0-3 år og 175 børnehavebørn i alderen 3-6 år.

Institutionen er organiseret i 5 team - 2 vuggestueteam og tre børnehaveteam. Børnene er fordelt i aldersblandede børnegrupper, og alle børn og voksne er tilknyttet en hjemmegruppe som base.

Vi ser vores institution som fælles for alle børn og voksne, og vi samarbejder på tværs af grupper/stuer, team og huse omkring alle aldersgrupper. Der er gåafstand mellem vores 3 huse, og vi prioriterer et tæt samarbejde. Dette understøttes af fælles legedage og andre aktiviteter på tværs af husene i løbet af året.

Daginstitutionen har et forpligtende samarbejde med Buskelundskolen. Hvilket betyder at vi arbejder målrettet med at skabe en fælles pædagogisk platform med fælles arbejdsredskaber/værktøjer for dagtilbud og skole. Ud over det fælles teoretiske afsæt, arbejder vi på at skabe et tæt samarbejde i praksis mellem dagtilbud og skole på børneniveau.

Eventyrhuset er en funktionsopdelt børnehave med plads til op til 69 børn. Vi har aldersblandede hjemmegrupper, og personalet fordeler børnene mellem sig, så alle børn har en primær voksen.

Læs mere om Eventyrhuset

Gården er en integreret institution med 15 vuggestuepladser og op til ca. 35 børnehavebørn.

Læs mere om Gården

Højen er en daginstitution med plads til op til 140 børn fordelt på vuggestue- og børnehavebørn.

Vi arbejder i årgangsteam (0-3 år og 3-6 år). Børn og voksne er tilknyttet en gruppe som base, men vi ser vores hus som fælles for både børn og voksne, og vi har et tæt samarbejde på tværs af grupperne i hverdagen. Personalet fordeler børnene mellem sig så alle børn har en primær voksen.

Læs mere om Højen

Læs mere om åbning af ny vuggestue i Buskelund 

Link til tilfredshedsundersøgelsen

Daginstitutionen Buskelunds billedgalleri