Daginstitutionen Buskelund

Daginstitutionen Buskelund ligger i det nordvestlige Silkeborg, og består af Eventyrhuset (børnehave), Gården (vuggestue og børnehave), Højen (vuggestue og børnehave) og Højgården (vuggestue).

Vores lederteam består af institutionsleder Henriette Bak Nielsen, daglige ledere Unni Eriksen, Ida Lund og Allan Thorning Madsen. 

Daginstitutionen Buskelund er normeret til 110 vuggestuebørn i alderen 0-3 år og 190 børnehavebørn i alderen 3-6 år.

Institutionen er organiseret i 6 teams - 3 vuggestueteams og tre børnehaveteam. Børnene er fordelt i aldersblandede børnegrupper, og alle børn og voksne er tilknyttet en hjemmegruppe som base.

Vi ser vores institution som fælles for alle børn og voksne, og vi samarbejder på tværs af grupper/stuer, team og huse omkring alle aldersgrupper. Der er gåafstand mellem vores 4 huse, og vi prioriterer et tæt samarbejde. Dette understøttes af fælles legedage og andre aktiviteter på tværs af husene i løbet af året.

Daginstitutionen har et forpligtende samarbejde med Buskelundskolen. Hvilket betyder at vi arbejder målrettet med at skabe en fælles pædagogisk platform med fælles arbejdsredskaber/værktøjer for dagtilbud og skole. Ud over det fælles teoretiske afsæt, arbejder vi på at skabe et tæt samarbejde i praksis mellem dagtilbud og skole på børneniveau. 

Link til tilfredshedsundersøgelsen

Daginstitutionen Buskelunds billedgalleri