Højen

Vi har en vision om, at Højen er institutionen, hvor børn kan være og lære. Hvor kerneopgaven er, at vi sammen med børnene skaber en hverdag, der understøtter lyst til at lege og lære, samt mod og evne til at være aktive deltagere i fællesskabet.

Højen blev indviet i oktober 2007 og er en daginstitution med op til 140 børn fordelt på vuggestue- og børnehavebørn.
Vi har en vision om, at Højen er institutionen, hvor børn kan være og lære. Hvor kerneopgaven er at imødekomme børnenes behov og skabe en tryg hverdag med sammenhæng, helhed og legen som fundament for udvikling. Alt arbejde tager derfor udgangspunkt i det enkelte barn i fællesskabet i et miljø, som har fokus på det gode børneliv, hvor små og store trives.

Vi er en integreret institution, der arbejder i årgangsteam (0-3 år og 3-6 år).
Børn og voksne er tilknyttet en gruppe som base, men vi ser vores hus som fælles for både børn og voksne, og vi har et tæt samarbejde på tværs af grupperne i hverdagen.  

Læs generelt om Daginstitutionen Buskelund

Læs mere om Højen

Børnehaven er opdelt i 3 basisgrupper, som holder samling og spiser sammen. Derudover foregår der meget leg og aktivitet på tværs af grupperne.

Dagsrytme i børnehaven:

kl. 6.45-7.15

Der tages imod børn, forældre og beskeder. Børnene tilbydes morgenmad i fællesrummet. Der hygges omkring bordet og omkring børnene.

kl. 7.15-9.15

Børn og voksne fordeler sig i børnehaven - der er mulighed for leg på tværs af grupperne.

kl. 9.15-9.45

Formiddagsmad og samling i basisgruppen - Dagens aktivitet præsenteres.

kl. 9.45-11.15

Planlagte aktiviteter sættes i gang. Børnene tilbydes forskellige pædagogiske aktiviteter og lege - Der er mulighed for aktiviteter og leg inde og ude, både i basisgruppen og på tværs af grupper.

kl. 11.15-11.45

Frokost i basisgrupperne.

kl. 11.45-12.15

Oprydning efter frokost. De børn, som skal sove puttes. De øvrige børn guides ud på legepladsen.

ca. kl. 12.15-14.00

Leg og aktiviteter på legepladsen.

Kl. 14.00 er der tilbud om eftermiddagsmad i basisgruppen.

kl. 14.30-17.00 (fredag kl. 16.30)

Leg på tværs af grupperne, som kan foregå både ude og inde.

 

Vuggestuen består af 4 stuer: Grotten, Engen, Dalen og Haven normeret til i alt 58 vuggestuebørn. 

Dagsrytme i vuggestuen:

kl. 6.45-7.15

Børnene tilbydes morgenmad i Grotten.

kl. 7.15-8.30

Børnene leger på de forskellige stuer, aktivitetsrum og gangen.

kl. 9.00-11.00

Børnene tilbydes forskellige aktiviteter på stuerne, på legepladsen eller på tværs af stuerne.
Vi vægter små børnefællesskaber med en gennemgående personale, der følger gruppen i aktiviteten, pusler dem og spiser frokost.

kl. 11.00

Børnene spiser frokost på stuerne.

ca. kl. 11.45-13.45

De fleste børn sover middagslur.

kl. 13.45

Børnene tilbydes eftermiddagsmad på stuerne.

kl. 14.15-17.00 (fredag kl. 16.30)

Børnene leger på stuerne, i aktivitetsrum eller på legepladsen.

 

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn

Tilsynsrapport 2020

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og det pædagogiske personale har en positiv indvirkning på barnets tilknytning til vuggestuen/børnehaven.

Det har stor betydning at forældre og det pædagogiske personale i hverdagen har en åben og konstruktiv dialog. Alle børn tilbydes 5 samtaler i et institutionsliv fra vuggestue til børnehave. Forældresamtalerne skal bidrage til at skabe sammenhæng i barnets liv, hvor viden formidles mellem institution og forældre, samt at bidrage til at skabe sammenhæng mellem overgange vuggestuen/børnehave/skole.

Der afsættes en tid til samtalen, som fortrinsvis finder sted om morgenen og formiddagen.

Rammen omkring samtalerne tager udgangspunkt i vores dialogredskab "dækkeservietten", hvorefter der udarbejdes en udviklingsplan for barnet.

Læs mere om "dækkeservietten"

Opstartssamtale

Inden barnet starter i Højen inviteres forældrene til en opstartssamtale, hvor det pædagogiske personale fortæller om hverdagen i vuggestuen/børnehaven og hvor forældre og personale sammen planlægger, hvordan indkøringen skal foregå. Det er også ved dette møde vi skal tale om barnet, hvordan barnets liv har formet sig indtil nu og om der er særlige forhold vi i Højen skal være opmærksomme på.

En midtvejssamtale i vuggestuen

Forældre og primærvoksen fra vuggestuen taler omkring barnets trivsel og udvikling i vuggestuen, og sammen laves der et udviklingsmål. Inden samtalen får forældrene tilsendt forberedelsesspørgsmål.

Overleveringssamtale mellem vuggestue og børnehave

Når barnet flytter fra vuggestue til børnehave, udarbejder personalet sammen med forældrene en overgangsbeskrivelse. Overgangsbeskrivelsen bliver udgangspunktet for opstartssamtalen i børnehaven. 

Midtvejssamtale i børnehaven

Forældre og personale fra børnehaven taler omkring barnets trivsel og udvikling i børnehaven. Har barnet i forvejen et udviklingsmål, evalueres dette. Inden samtalen får forældrene tilsendt forberedelsesspørgsmål. 

Skoleudviklingssamtale i nov/dec inden barnet skal starte i skole

Vi evaluerer sammen barnets sidste udviklingsmål og sammen drøfter vi hvordan vi bedst kan understøtte barnet videre mod overgangen til skole.

Samtaler efter behov

Udover de fastlagte forældresamtaler, har både forældre, det pædagogiske personale og ledelsen mulighed for at indkalde til en samtale, hvis der opstår et særligt ønske eller behov.

Det er meget individuelt hvordan børn tackler det at starte i vuggestue eller børnehave. Nogle børn har en meget nysgerrig og undersøgende tilgang til det nye, mens andre reagerer med utryghed og kan blive kede af det.

Det er sundt og naturligt at børn reagerer, når de møder noget nyt, og som voksne skal vi være opmærksomme, anerkende barnets følelser og støtte barnet der, hvor det har brug for det.

I perioden mellem barnet er indmeldt og til opstart, opfordrer vi til at barn og forældre besøger institutionen. Dette med henblik på at lette barnets opstart og overgang.

Det er vigtigt, at barnet lærer vuggestuen/børnehaven at kende i sit eget tempo, får en tilknytning til de nye voksne og børn, og forbinder stedet med en god oplevelse. Derfor anbefaler vi, at forældrene de første par uger investerer tid og opmærksomhed i barnets opstart. I modtager et velkomstbrev.

En god opstart i vuggestuen/børnehaven tager altid udgangspunkt i barnet, og vil være meget individuelt i forhold til barnets personlighed, og hvor lang tid forældrene kan bruge på opstarten.

Vi har gode erfaringer med at barnet i opstarten kommer hver dag, så barnet hurtigere får en god rytme og føler en tilknytning til vuggestuen/børnehaven. Undgå for mange fridage i starten - hellere korte dage, som kan gøre at barnet har mere overskud til at indtage alt det nye. 
 

Kostordning og sund mad i hverdagen i Daginstitutionen Buskelund.
Vores mål er at lave sund og nærende mad, der giver børnene det "brændstof", de har brug for til at vokse, lege, lære, bevæge og udvikle sig.

Ifølge Dagtilbudsloven skal alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner have tilbud om et sundt frokostmåltid.

I Daginstitutionen Buskelund har vi valgt, at vi udover et sundt frokostmåltid også tilbyder:

Morgenmad - for de børn, der ikke har spist hjemmefra

Formiddagsmad

Eftermiddagsmad

Der bliver tilberedt mad i alle 3 huse, maden skal være en oplevelse og børnene skal have mulighed for at få pirret deres sanser; duft og smag er vigtige sanseindtryk og måltiderne udgør en del af det sociale værdigrundlag i hverdagen.

Vores 3 kostansvarlige medarbejdere har et tæt samarbejde om indkøb, udarbejdelse af madplaner, planlægning etc.

Vi vil arbejde på at få så meget økologi ind i vores madproduktion som overhovedet muligt, og meget gerne så mange økologiske fødevarer, at vi kan opfylde Fødevarestyrelsens 2020 plan for økologi i offentlige køkkener. Hos os har vi opnået sølvmærket i økologi, hvilket betyder at 60-90% af fødevarerne er økologiske.

Børnene medbringer selv en madpakke udelukkende med skåret frugt/grønt til formiddags- og eftermiddagsmad. Vi opfordrer til, at frugten er økologisk.

Når der fejres fødselsdag, er vores politik, at der kun medbringes 1 sød ting til dessert.

 

"Der har aldrig været et barn, der var så elskeligt, at dets mor ikke var glad, når det faldt i søvn".
Citat Ralph Waldo Emerson

Vores overordnede mål med søvnpolitikken er at være med til at skabe sunde og aktive børn - og give dem optimale betingelser for at være og lære.

Søvn er et basalt behov på lige fod med mad, drikke og fysisk kontakt. Barnet har brug for søvnen biologisk og fysiologisk, men det har også brug for hvile og en pause fra leg, afledning, forstyrrelser, stimulation og støj. Børn der får lov til at sove middagslur til de vågner - friske og veludhvilede - sover også bedre om natten. At sove godt er en kunst man skal lære i barndommen. Et roligt godnatritual med nærhed og tryghed er en gave for livet.

I vuggestuen

-bestræber vi os på at tilgodese det enkelte barns søvnbehov. Nogle har brug for en middagslur - andre har brug for at sove flere gange i løbet af dagen. Vi putter børnene i barnevogn eller krybbe, hvor vi har seler, soveposer og sengetøj. De ældste børn sover indenfor.

I børnehaven

-har nogle børn stadig brug for middagssøvn eller hvile midt på dagen. Hertil har vi senge, som børnene kan sove i inde på stuen. Vi hjælper med at putte dem, men de ligger selv og falder i søvn. Vi kigger til dem med jævne mellemrum. Er barnet ikke faldet i søvn efter 30-45 minutter, vurderer vi, at de skal stå op igen.

I er altid velkommen til at få vejledning af personalet omkring jeres barns søvn.

Aula

Børnene skal tjekkes ind og ud på de ophængte skærme. Det er vigtigt, at I tjekker jeres barn ind som det første I gør, når I kommer med barnet, og at I først tjekker barnet ud, når I forlader institutionen. 

Det er vigtigt, at vi hurtigt kan danne os et overblik over hvilke børn der er i institutionen, hvis uheldet er ude, og vi skal forlade stedet meget hurtigt, fx ved brand. 

Det er kun voksne, der må bruge skærmene.

Legetøj

Børnene må gerne have legetøj med, men det medbringes på eget ansvar og husk at skrive navn på!

Vi frabeder os dog batteridrevet legetøj af sikkerhedsmæssige årsager.

Det er jer som forældre, der vurderer hvorvidt jeres barn er klar til at dele sit legetøj med andre kammerater.

Påklædning

Husk hver dag skiftetøj og praktisk udetøj, som passer til vejret!

Hjælp jeres barn med at holde orden på garderoberummet. Sørg for at der er det tøj og fodtøj barnet kan få brug for i løbet af dagen – men heller ikke mere. Derved bliver det lettere for barnet at overskue sin garderobe. Med navn i tøj og orden på garderoberummet skal både personale og forældre bruge mindre tid på at lede efter forsvundne huer og regnbukser.
Forældre skal tage vådt tøj (flyverdragter, huer, støvler m.m.) med hjem og sørge for at tørre det, så det er klar til brug dagen efter. 

Forsikring 

De personskader børnene kan komme ud for i børnehaven dækkes normalt af den enkeltes private ulykkesforsikring. Hvis et barn bliver ansvarlig for en skade enten ved en forsætlig eller uagtsom handling, er det normalt familiens ansvarsforsikring, der dækker. 

Sygdom

Hvis barnet bliver syg eller virker utilpas i løbet af dagen, kontakter vi jer, så I kan hente jeres barn hjem. Hvis jeres barn får en smitsom sygdom, må I meget gerne underrette os, så vi kan få informeret om sygdommen på vores tavler.

Vi giver kun medicin ved kroniske sygdomme, såsom astma.

Når søskende eller andre børn/unge henter børn i Daginstitutionen Buskelund

Det er hyggeligt at blive fejret, når man har fødselsdag. Dog kan det ikke altid lade sig gøre at fejre den på selve dagen. Derfor opfordrer vi jer til at planlægge fødselsdagen i god tid med personalet.

I børnehaven fejres fødselsdagen oftest i forbindelse med formiddagssamling, og forældre er velkomne til at deltage, hvor de kan hjælpe barnet med at dække bord. Forældrene medbringer selv det de ønsker, der skal spises. Det er vigtigt, at forældrene så tidligt som muligt er i dialog med personalet om hvor og hvornår fødselsdagen skal holdes.

Vi henstiller til vores sukkerpolitik, og derfor serveres der kun 1 sød ting i forbindelse med fejringen. Frugtspyd eller andet kan fint erstatte kage eller is. Ved afholdelse af fødselsdag skal desserten spises inden fejringen slutter.